Altebis

Ondersteunende thuiszorgtechnologie

Altebis

Het project ALTEBIS moet  de meerwaarde van Televic's Axio Assist als alarm- en communicatiesysteem demonstreren, in combinatie met een unieke dienstverlening en het aangepaste business model voor de extramurale zorg. Axio Assist is gebaseerd op het interAxio zorgcommunicatiesysteem, dat reeds succesvol geïmplementeerd werd in verschillende ziekenhuizen en woonzorgcentra (WZC). Specifiek voor de thuiszorgmarkt zullen enkele technische aspecten aangepast worden.

Voor meer info bekijk filmpje 

Projecttype: Flanders’ Care demonstratieproject'

Uitvoerders: Televic Heathcare, OCMW Kortrijk, KH VIVES (EC zorginnovatie & Cretecs)

Status: afgerond (2014 – 2015)