Medewerkers

Medewerkers

Ons huidig team bestaat uit 5 medewerkers die hieronder kort worden voorgesteld.

Vincent Leroy, coördinator en projectadviseur

  • Bachelor in de lichamelijke opvoeding

Vincent heeft naast kennis over motorische revalidatie en kinesitherapie, ook ervaring met doceren en coachen. Hij is nauw betrokken bij Care Full Technology, een project dat focust op de interdisciplinaire werking tussen studenten uit opleidingen technologie, zorg en bedrijfskunde. Vincent coördineert momenteel het ZORGLAB op de campus van VIVES te Brugge. Verder is hij actief betrokken bij de werking van Cretecs en staat hij o.a. in voor adviesverlening en begeleiding van studenten met hun bachelorproef.

T +32 (0) 50 40 59 26 / M +32 (0) 478 31 12 83 

Contacteer Vincent

____________________________________________________________________

Bart Degryse, Projectadviseur

  • Bachelor in de elektronica

Bart heeft ervaring binnen de industriële context, waarvan 10 jaar als testingenieur bij Bombardier en 8 jaar in het studiebureau als elektrisch ontwerpingenieur. Ook in de adviessector werd een uitgebreide kennis opgebouwd, waarvan 3 jaar bij het innovatiecentrum In-HAM en momenteel reeds 4 jaar bij Cretecs, expertisecentrum zorgtechnologie. Hier initieert en begeleidt Bart onderzoeksprojecten en verleent hij concrete adviezen aan bedrijven en zorginstellingen. Hij is stagebegeleider voor buitenlandse studenten (Erasmus) en is nauw betrokken bij de uitbouw van de nieuwe bachelor zorgtechnologie in VIVES Kortrijk.

T +32 (0) 50 40 59 26 / M +32 (0) 473 39 21 57

Contacteer Bart

____________________________________________________________________

Ellen Lampo, Onderzoeker en projectadviseur

  • Bachelor in de audiologie
  • Master in de audiologie

Als recent afgestudeerde master in de audiologie, ontwikkelde Ellen een sterke interesse in onderzoek. Zo onderzocht ze reeds de effecten van probeplaatsing op de resultaten van OAE's. Bij Cretecs werd deze interesse in onderzoek verder uitgebouwd aan de hand van projecten, waaronder het STAFF project. Hier wordt onderzocht of slimme technologieën een alternatief kunnen bieden voor fysieke fixatie. Bovenop haar ervaring met onderzoek heeft Ellen ook een uitgebreide kennis over gezondheidswetenschappen.

T +32 (0) 50 40 59 26 / M +32 (0) 496 12 91 91

Contacteer Ellen

____________________________________________________________________

 Ann Dhondt, Onderzoeker

  • Master in de logopedie
  • Academisch initiële lerarenopleiding
  • Getuigschrift gespecialiseerde studie in de taalwetenschap

Ann heeft ervaring als logopedist en hulpmiddelen consulente (VAPH). Ze is reeds 7 jaar docent bij VIVES (met als specialisatie binnen de logopedie ondersteunde communicatie) en momenteel onderzoeker bij Cretecs. Ze deed reeds onderzoek naar gebruik van spraakcomputers, een alarm- en communicatiesysteem in het project ALTEBIS en doet onderzoek naar slimme textiel en draagbare intelligentie in het project SMARTPRO. Verder is Ann nauw betrokken bij de uitbouw van de nieuwe bachelor zorgtechnologie in VIVES Kortrijk.

+32 (0) 50 40 59 26 / M +32 (0) 486 90 97 22

Contacteer Ann

____________________________________________________________________

Lisa Kerckhof, Onderzoeker

  • Bachelor in de vroedkunde
  • Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
  • Advanced Master in Marketing Analysis

Als recent afgestudeerde master in marketing analysis bouwde Lisa haar interesse in onderzoek en data-analyse verder uit. Naast een onderzoek rond alcoholgebruik bij adolescenten en ouderschapsstijlen, was ze reeds betrokken bij een marktonderzoeksproject van Brady. Bij VIVES voerde Lisa reeds verscheidene onderzoeksprojecten uit, waaronder Biz4Age een Europees project van het Interreg 2 Zeeën programma. Momenteel werkt ze aan een PWO project rond zorgtechnologie. 

+32 (0) 50 40 59 26

Contacteer Lisa